VÍCEÚČELOVÁ HALA V LIBERCI

Konstrukce pro víceúčelovou halu či stadion je tradičně hybridní. Dominantní postavení pro výstavbu tribun a zázemí má montovaná prefabrikovaná železobetonová konstrukce, pro překryv halového prostoru konstrukce ocelová, komunikační jádra jsou monolitická. Hmotové a architektonické pojetí vychází z funkčního obsahu budovy. Velkoryse koncipovaný oválný prstenec obepíná čtyři úrovně ochozů napojených na vnitřní halový prostor s hledištěm a centrální volnou plochou. Prstenec je ozvláštněn předstupujícími komunikačními tubusy se schodišti a výtahy. Velikost budovy vychází z víceúčelovosti a požadované kapacity pro sedm tisíc diváků v hledišti a z osm a půl tisícové kapacity při využití volné plochy pro diváky. Největší délka je 107m, šířka 89m a výška 22m. Krytá hala je střední velikosti a tím odpovídá regionálnímu významu Libereckého kraje a také lidskému měřítku s příjemným kontaktem diváka se sportovním kolbištěm či kulturní společenskou scénou. Tomu jsme přizpůsobili i měřítko konstrukce a jejich detailů s uplatněním jejího tvarosloví v architektuře, zejména interiéru.

NOVÉ BUDOVY PRO LETIŠTĚ PRAHA – RUZYNĚ

Objekty Terminál Sever 2 a Spojovací objekt jsou součástí plánovaného rozšiřování Letiště Praha – Ruzyně. Letištní budovy na sebe vzájemně navazují. Vyznačují se náročným a komplikovaným provozem, podléhajícímu přísným zejména bezpečnostním kritériím. Z komplexu budov uvádíme prefabrikované konstrukce Spojovacího objektu spolu s tzv. Fischerovou halou a části Terminálu Sever 2.

PROGRESIVNÍ VAZNÍKOVÉ HALY

Prudký rozvoj nových výrobních technologií, zvlášť u automobilového a přidruženého průmyslu, elektroniky s enormním zrychlováním inovace výrobních cyklů, si vynutily nové nároky na organizační strukturu strojního vybavení a následně na nový způsob vedení technologických rozvodů. Průmyslové betonové podlahy jsou spolu s nutnými úpravami jejich podloží navrhovány na hodnoty plošného zatížení obvykle v rozmezí 20 až 50kNm-2, výjimečně i více. Podlahy jsou určeny pouze pro dopravu a rozmístění strojového parku s možnostmi výměny či přestavby v libovolném časovém údobí. Z těchto důvodů vedení technologických rozvodů a médií je situované výhradně do prostoru vymezeného nosnou střešní konstrukcí s přiměřenými nároky na její uspořádání. Zejména vzduchotechnické jednotky dosahující vyšší hmotnosti jsou umísťovány nad střechu. Dochází proto k značnému nárůstu zatížení střešních konstrukcí a zvýšeným nárokům na horizontální propustnost technologických a jiných rozvodů.Montované železobetonové vazníkové haly v klasickém provedení těmto nárokům nevyhovují. Vazníky je nutné tvarově upravit zejména v úložných partiích, kde se nejen koncentrují, ale také kříží páteřní technologické rozvody.

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]