Projekční kancelář statiky nosných konstrukcí pozemního stavitelství. Hlavní činnost projekční kanceláře STATIKA Čížek s.r.o. spočívá v navrhování nosných konstrukcí pozemního stavitelství od koncepčních návrhů až po vypracování realizační výrobní dokumentace včetně zajištění autorského dozoru. Naší prioritou je splnění požadavků klienta a naplnění architektonického záměru. Úzká spolupráce s dodavatelskými firmami a výrobními organizacemi nám umožňuje navrhovat kvalitní a hospodárné konstrukce.

Aktuálně