Prodejna SCONTO + regálový sklad + sklad.

Prodejna je dvoupodlažní budova s půdorysem 50,7×70,0m. Přímo navazuje na halovou část, kde jsou stropní a střešní prvky uloženy na konzoly průběžných sloupů haly. Modulový rastr sloupů v podélném směru 7×10,0m, v příčném 12,6+3×12,7m. Na obvodu a v místě schodišť jsou vloženy další mezilehlé sloupy. Stropní konstrukce z předpjatých panelů Partek, plných desek, průvlaků a ztužidel. Střešní konstrukce z hlavních nosníků na rozpon 10,0m průřezu  T výšky 900mm ukládaných na konzoly průběžných sloupů a vaznic na rozpon 12,7m s průřezem T celkové výšky 950mm

Regálový sklad je jednopodlažní halový objekt výšky 20m s půdorysem 37,35m x 75,0m a moduly podélně 15×5,0m, resp. 7×10,0m + 1×5,0m, příčně 13,9+9,45+14,0m. Střešní konstrukce je tvořena hlavními nosníky na rozpon 10,0m výšky 1,0m ukládaných ve spádu do vidlic sloupů a vaznic ukládaných vodorovně na konzoly hlavních nosníků případně také do vidlic sloupů s rozpětím až 14,0m s průřezem T výšky 950mm, resp. 650mm. Po obvodu jsou obvodové nosníky.

Sklad je dvoupodlažní budova s půdorysem 20,0×24,2m, přímo navazuje na halovou část, kde jsou průvlaky i střešní nosníky uloženy na konzoly průběžných sloupů haly. Moduly sloupů podélně 4,8+2×4,7+2×5,0m, příčně 2×10,0m, na obvodu 4 x 5,0m. Stropní konstrukce z průvlaků a předem předpjatých panelů Partek, střešní konstrukce ze sedlových vazníků na rozpon 20,0m průřezu T výšky 1200mm ÷ 1500mm ukládaných do vidlic sloupů. Vzdálenost vaznic je 4,7m ÷ 5,0m. Po celém obvodu jsou obvodové nosníky, ve štítových osách ukládány ve spádu střechy.

[smart-grid] [/smart-grid]