Původně monolitická konstrukce přepracována na plně prefabrikovanou. Šest nadzemních a jedno podzemní podlaží, dělené sloupy v rastru podélně 8×4,8m, příčně doplněny ztužujícími jádry schodišť a výtahů. Stropy tvořeny plochými nosníky a panely PARTEK.

Realizace: 2007

[smart-grid] [/smart-grid]