Objekt SO 01 – Hlavní objekt – dvou až čtyřpodlažní budova s půdorysem 42,4m x 69,65m s modulovým rastrem je 6 x 9,6m + 5,6m + 6,05m / 2 x 9m + 3 x 6,0m. Budova je rozdělena na tři dilatační úseky. Stropní konstrukce z předpjatých panelů Partek, železobetonových desek, průvlaků a nosníků. Střecha je hybridní konstrukce skládající se z dřevěných vazníků a ocelového přestřešení atria.

Objekt SO 02 – Pomocný objekt – jedno až dvoupodlažní budova s půdorysem 12,0m x 57,65m v monolitickém železobetonovém provedení v kombinaci se zdivem. Na delší straně objektu je cvičná třípatrová věž. Střecha objektu i cvičné věže je navržena z dřevěných příhradových vazníků. Konstrukce je založena plošně na patkách a pasech.

[smart-grid] [/smart-grid]