Pětilodní hala s přímopasovými vazníky ve dvou směrech v rastru 18x18m + vaznice. Celková plocha 90x144m.

Realizace: 2003

[smart-grid] [/smart-grid]