Dvoupodlažní dvoutraktový skelet s průběžnými sloupy v rastru 2×9,3 / 7×7,2m se střešními vazníky se spádem dovnitř budovy a stropními panely PARTEK 320.

Realizace: 2006

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]