Čtyřpodlažní prefabrikovaný železobetonový skelet s přibližně čtvercovým půdorysem rozměru 105/105m. Stropy z průvlaků v kombinaci s panely TT a Partek, sloupy dělené v rastru 12,5 /12,5-14,5m. Ocelová nástavba multikin. Dilatace řešena vloženými poly v obou směrech.

Realizace: 1999