Objekt SO 01 – Skladová hala je jednopodlažní halový objekt s půdorysem 48,0×63,0m. Modulový rastr  podélně 12×5,25m, příčně 2×24,0m, po obvodě 8×6,0m. Střešní konstrukce z hlavních nosníků na rozpon 10,5m s průřezem písmene T výšky 850mm ukládaných na konzoly sloupů a vazníků ukládaných ve spádu na hlavní nosníky. Po celém obvodu jsou obvodové nosníky průřezu 200/340mm, které jsou ve štítových osách ukládány ve spádu střechy.

Objekt SO 02 – Administrativa je dvoupodlažní budova s půdorysem  11,0×62,0m. Přímo navazuje na halovou část, kde jsou průvlaky uloženy na konzoly průběžných sloupů haly. Moduly podélně převážně 6m, příčně 11,0m, na obvodu 2 x 5,5m.  Schodiště prefabrikivané, Stropní a střešní konstrukce z předpjatých panelů Spiroll, desek, průvlaků a ztužidel.Objekt Skladové haly společně s administrativou tvoří jeden dilatační celek.

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]