Montovaná prefabrikovaná hala s vestavkem, půdorys 17,4x57m. Sedlové vazníky na rozpon 17,4m po 5,0m ukládané na obvodové sloupy. Vestavek 2×6,0/3×5,8m se stropem z panelů Partek a střechou z nosníků na rozpon 5,8m. Prefabrikované schodiště ukládané na nosné zdivo. Založení na pilotách.

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]