Změny technologie z monolitické na prefabrikovanou při výstavbě budov

Konečná podoba konstrukce realizované stavby se často liší od jejího počátečního návrhu. Prvotní návrhy konstrukcí budov v pozemním stavitelství vznikají ve většině případů

ve spolupráci klientem zvoleného architekta či architektonické kanceláře a smluvně zajišťovaného statika či statické skupiny v rámci zpracovávání projektů pro stavební povolení. Parametry a kvalita takto navržené konstrukce závisí na úrovni jejich vzájemné spolupráce. Zejména pak schopnost koncepčního myšlení, znalosti a zkušenosti  statika ovlivňují již v této fázi projektové dokumentace výslednou podobu konstrukce.

Při realizaci železobetonových staveb v naší projekční praxi se velice často setkáváme s požadavkem subdodavatele železobetonové konstrukce na změnu konstrukčního systému či změnu technologie výstavby při zachování popř. i zvýšení uživatelského standardu vzhledem k původní konstrukci navržené v předcházejícím stupni projektové dokumentace. Důvodů je k tomu hned několik: rychlost výstavby, požadavek dodavatele stavby specializujícího se na prefabrikaci, snížení ceny konstrukce, výstavba v zimním období, uvolnění vnitřní dispozice podlaží a jiné. Tyto úpravy, resp. spíše totální přeměny konstrukcí vznikají ve většině případů ve stádiu zahajování výstavby nebo v jejím těsném předstihu. V následujícím textu uvádíme dva objekty, u kterých byla zcela změněna monolitická technologie na plně prefabrikovanou

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]