Nové dílce v našich projektech a některé aktuální problémy prefabrikace

Požadavky na výstavbu budov mají vzestupnou tendenci, která se projevuje ve zvýšených nárocích na jejich prostorové uspořádání a proto i na jejich konstrukce. Využitelnost budov v průběhu jejich životnosti vede ve vazbách na zákonité inovační procesy ke zvyšování užitných vlastností. Důsledkem toho je zvyšování nejen rozponů, ale také požadovaných zatížení konstrukcí. Zavádí se proto do výroby nové dílce s adekvátními parametry rozponů a únosnosti. V této souvislosti byly v poslední době na náš trh uvedeny a ze zahraničí převzaty stropní předem předpjaté dutinové panely PARTEK tloušťky 500mm a pro střešní konstrukce extrémně nízké předem předpjaté sedlové panely STT spolu s konstrukční soustavou BASHALLEN. Pro výstavbu stadionů byly poprvé použité tribunové lavice z lehkého betonu. To jsou příznivé zprávy.

Méně příznivé jsou okolnosti za jakých probíhá proces od prvotního návrhu konstrukce až k její realizaci. Nedostatky v návrhové činnosti spočívají v častých rozporech mezi návrhy konstrukcí u DSP či tendrové dokumentaci a reálnou situací na stavebním trhu. Dodavatel pověřený výstavbou nejen prefabrikovaných konstrukcí je s ohledem na termíny výstavby, cenové relace a zvlášť na možnosti dodavatelů prefabrikovaných dílců nucený často konstrukce nebo jejich části upravit nebo i změnit, projekčně přepracovat a teprve následně vypracovat výrobní dokumentaci. A to v období, kdy se již výstavba zahajuje. Toto jsou skutečnosti vedoucí k vysloveně stresovým situacím a zcela určitě neprospívají nikomu ze zainteresovaných účastníků výstavby.

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]