Navrhování a výstavba prefabrikovaných konstrukcí – NĚKTERÉ PROBLÉMY

Proces navrhování a výstavby konstrukcí se neustále zkracuje a to je jedna z mnoha příčin nedostatků i nešvarů, které nás postihují. Někdy si je ani nestačíme uvědomit. Pokud ano, pak často nemáme možnost ani kompetenci je napravit. Třetí konference o prefabrikaci dává příležitost k pozastavení a zamyšlení se nad problémy, které se nás  bytostně dotýkají. Sedm následujících kapitol je toho dokladem.

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]