Pětipodlažní objekt nad půdorysem 109,2/136,8m rozdělen na čtyři dilatační části. Skeletová konstrukce s podélnými rámy s moduly 7,2m x 15,6m, dělené kruhové sloupy, rámové příčle tvaru obráceného T, stropní desky z předpjatých TT panelů, monolitické rampy.

Realizace 2001

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]