Dvoupodlažní objekt nad půdorysem 190x295m, strop z předpjatých panelů PARTEK 500 s moduly sloupů 8,2×16,4m, střecha vazníky a vaznice v modulu 16,4×16,4m, třípodlažní vestavek, 4 předsazené a 5 vnitřních schodišť, venkovní nájezdní rampy. Světlíky a větší překryvy v ocelovém provedení.

Realizace: 2007

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]