Třípodlažní objekt s nepravidelným půdorysem a rozpony do 16,1m, kombinace prefabrikovaných prvků a monolitu, stropy ze zdvojených průvlaků a panelů TT a PARTEK, střecha halového typu s vaznicemi doplněná ocelovými prvky vnitřního eliptického půdorysu.

Realizace: 2005

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]