Třípodlažní parking nad půdorysem 102x115m s moduly 5×10 + 5×12,5 / 11×8,5m. Příčný rámový systém, dělené sloupy, rámové příčle a panely PARTEK spřažené s betonovou membránou. Obloukové nároží a nájezdové rampy v kombinovaném provedení s monolitem.

Objekt D – dvou až čtyřpodlažní skelet s půdorysem 115×200 m, moduly cca 12x10m / 24×8,5m. Hybridní konstrukce v kombinaci s monolitem a ocelovými střešními doplňky. Podélný rámový systém. Dělené sloupy a rámové příčle s panely PARTEK.

Realizace: 2007÷2008

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]