Čtyř až pětipodlažní objekt, skeletová konstrukce s příčnými rámy s moduly max 8,0 x 8,6m, stropní desky z předpjatých dutinových panelů a spřažené filigránové stropy, tribuny prefabrikované, ocelová střecha.

Realizace: 2004

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]