Halový komplex s rozčleněným půdorysem vepsaným do obdélníka se stranami 144,0 / 56,0 m. Dva příčně orientované pruhy s vestavěnými stropy dělí konstrukci na tři dilatační části. Základ halového prostoru tvoří dvě dvoulodní haly s rozpony 2 x 18,0 m v příčném směru a podélně 12,0 m, resp 6,0m po obvodu. Haly jsou oproti sobě příčně posunuty o 20,0m. Spojovací dvoupodlažní krček má půdorys 6,0 / 20,0 m s výškou +13,4 m. Střešní konstrukci tvoří sedlové vazníky situované v 6,0 m odstupech se světlíkami umístěnými centricky k vrcholu vazníku.

SO-2 Provozní a administrativní objekt je čtyřpodlažní plně prefabrikovaný s půdorysem 12,4m x 30,4m.  Modulový systém je v rastru 2x6m příčně a 5x6m podélně. Svislými nosnými prvky jsou sloupy a schodišťové stěny. Vodorovné konstrukce se skládají z průvlaků a nosníků výšky 450mm, obvodové střešní atikové prvky mají výšku 950mm. Stropní a střešní desky jsou provedeny z dutinových stropních panelů tl.210mm, v okolí schodiště doplněné filigránovými deskami stejné tloušťky.

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]