Dvou až čtyřpodlažní objekt nad půdorysem 85,7/172m s jednou dilatací, skeletová konstrukce s podélnými rámy s moduly 6,0 a 12,0m s množstvím atypických částí, stropní desky z předpjatých dutinových panelů

Realizace: 2004

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]