Objekty: manipulace, tunel, třídírna – tři dilatační celky.

Manipulace je halový objekt výšky cca 8,5m s půdorysem 29,5×48,0m, moduly podélně 2×24,0m, po obvodu 8×6,0m, příčně 5×4,75+5,75m na obvodu resp. 2×9,5+10,5m uvnitř objektu. Střešní konstrukce z hlavních průvlaků na rozpon 9,5m, resp. 10,5m a sedlových vazníků průřezu T. Po celém obvodu jsou obvodová ztužidla. V objektu je prefabrikovaná požární stěna.

Třídírna je halový objekt výšky cca 9,5m s půdorysem 14,3m x 46,0m. Střešní konstrukce z hlavních průvlaků na rozpon 14,3m a vazníků průřezu T s rozponem 18m.

Tunel je dvoupodlažní budova s půdorysem 6,0m x 21,98m spojujíécí budovy manipulace a třídírny. Stropní konstrukce na kótě +2,85 z předpjatých panelů Partek 200, průvlaků a trámů, střešní konstrukce na úrovni +5,50 až 5,60 z obvodových ztužidel, na které je ukládaný trapézový plech. Sloupy jsou dělené, spodní osazeny do prefabrikovaných kalichů, v horní části jsou vzájemně provařeny přes ocelové botky s vyčnívající výztuží spodních sloupů.

Založení skeletu je provedeno prostřednictvím poloprefabrikovaných základových patek (prefabrikované kalichy + monolitický železobetonový podstupeň + podkladní monolitický beton).

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]