Osmipodlažní skeletový objekt s moduly 8×6,0m / 4,8+6+4,8m s příčnými rámy, překonzolovanými plochými rámovými příčlemi s vložkami, předpjatými panely PARTEK 150mm, dělenými sloupy průřezu 0,4/0,4m. Komunikační jádro a rampy v monolitickém provedení. Suterénní monolitická konstrukce navržena jako bílá vana. Založení na vrtaných pilotách.

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]