Vícelodní hala s přímopasovými vazníky, jednopodlažní administrativní vestavek s panely PARTEK, jednopodlažní vestavěné technologické podlaží s TT panely pro zatížení 20kNm-2

Realizace: 2004

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]