Objekt SO 03 – Laboratoř je dvoupodlažní budova s půdorysem 32,2 x 51,4m. Modulový rastr sloupů je v podélném směru 4,5 + 7×6,0 + 4,5m; v příčném 10,65 + 10,45 +10,65m uvnitř objektu, obvod je zahuštěný mezisloupami.

Stropní konstrukci tvoří předpjaté panely Partek, průvlaky a ztužidla. Střešní konstrukce je tvořena vaznicemi na rozpon 4,5 a 6,0m a vazníků ukládaných ve spádu s rozpětím 10,45m a 10,65m. Dvě schodišťová jádra se skládají ze stěn, podest, mezipodest a ramen.

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]