Jednopodlažní halový objekt výšky cca 8,5m s nepravidelným půdorysem s vnějšími rozměry 84×93,75m. Moduly podélně   7×12,0m (po obvodu po 6m), příčně 2×23,5+28,0+18,75m (po obvodu převážně 6,25m). Prefabrikované sloupy mají konzoly, rozšíření a vidlice pro uložení střešních dřevěných vazníků, nosníků, ztužidel. Po obvodu objektu jsou nezateplené základové prafabrikované nosníky.

Založení skeletu je provedeno prostřednictvím pilot Franki a nadpilotových hlavic s kalichy.

 [smart-grid captions_color=“#60B54F“]
[/smart-grid]