Pětipodlažní objekt, skeletová konstrukce s příčnými rámy s konzolami, moduly max 6,6 x 6,6m spřažené  filigránové stropy a stropní desky z předpjatých dutinových panelů.

Realizace: 1997

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]