Projekty versus realizace

Podoba realizovaných železobetonových konstrukcí, zejména prefabrikovaných, se často liší od konstrukcí navržených v úvodních fázích projektové dokumentace. K nejvýznamnějším změnám dochází při zpracovávaní realizační a výrobní dokumentace pro dodavatele určeného výběrovým řízením. Motivem těchto změn je efektivita výroby a výstavby vedoucí k snižování nákladů a tvorbě zisku.

PREFABRIKACE – problémy, závady, nedostatky

Problémy, závady a nedostatky v oboru prefabrikace betonových konstrukcí mohou mít svůj původ nejprve v procesu návrhové činnosti obsažené v projektové přípravě od konceptního návrhu až po výrobní dokumentaci. Následuje výroba dílců s možnými negativními dopady na statické i uživatelské vlastnosti dílců i konstrukce jako celku. Nelze pominout ani možnost nepříznivých vlivů chybného skladování a dopravy dílců a nedodržení technologické kázně při montáži. V tomto příspěvku se soustředíme na nedostatky počínaje výrobou dílců a konče postavenou konstrukcí. Všechny následující ukázky nedostatků jsou převzaty z vlastní praxe.

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]