Významné realizace budov s prefabrikovanými konstrukcemi

Na ukázkách několika právě dokončených staveb s použitím betonových prefabrikovaných konstrukcí je zřejmé, jak velký přínos představuje zavádění nových progresivních prefabrikovaných dílců na náš stavební trh. Diskontinuita návrhového procesu od konceptu až po realizační dokumentaci většinou vyplývá z postupné účasti dvou nebo i více různorodých pracovních týmů na tvorbě konstrukce. Výběrová řízení pro dodávky konstrukcí trvají neúměrně dlouho při nezměněných finálních termínech výstavby. Dodavatelé často významně ovlivňují konečnou podobu konstrukce a to v důsledku nekompromisních vazeb na ekonomické stimuly.

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]