Dostavba areálu firmy KIKERT

Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností na dvoupodlažní výrobní objekt leží na ploše 112/101,5m. Spolu s přilehlou třípodlažní provozní budovou nad lichoběžníkovým půdorysem 18 až 33/58,5m se nacházejí na svažitém pozemku s převýšením 8,7m. Z jedné strany, kde sousedí s cizím pozemkem, se ukázalo potřebné vybudovat v předstihu  ochrannou kotvenou pilotovou stěnu. Příprava staveniště si vynutila odvoz enormního množství částečně kontaminované zeminy.

Obchodní centrum Intespar v Liberci

Městská nárožní parcela určená pro výstavbu obchodního centra INTERSPAR v Liberci má nepravidelný půdorys s maximálními rozměry 122m v jednom a 95m v druhém směru s převýšením svažitého terénu až 8m. Budova je z provozně dispozičního hlediska komplikovaná jak v půdorysném, tak i ve výškovém uspořádání. Celý objekt je rozdělen na tři základní části: halový prostor velkoprodejny, vícepodlažní provozní budova s využitím pro menší obchodní nájemce a halový překryv zásobovacího dvora s technickým zázemím. Střecha prakticky celého objektu je využita pro parkování osobních automobilů.

Všechny uvedené skutečnosti ovlivnily návrh montované prefabrikované železobetonové konstrukce, doplněné některými monolitickými opěrnými stěnami a sloupy. Postup výstavby nosné konstrukce ve stísněných stavebních podmínkách byl obtížný.

Výstavba závodu TRUMPF v Liberci

Objekt závodu TRUMPF CZ s.r.o. v Liberci představuje první etapu plánované výstavby areálu v průmyslové zóně Liberce. Má halovou část nad čtvercovým půdorysem 72x72m s výrobní a expediční částí. Přilehlá třípodlažní administrativní budova má obdélníkový půdorys 48×11,95m. Konstrukce výrobní haly je hybridní s kombinací ocelových střešních vazníků a podpůrné prefabrikované železobetonové konstrukce dle firemních zvyklostí společnosti TRUMPF. Administrativní budova je prefabrikovaná s monolitickými stropy filigránového typu. Dle požadavků investora viditelné části prefabrikované konstrukce mají vzhled odpovídající architektonickému záměru přiznání dílců prefabrikované konstrukce v interiéru.

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]