Obchodní centrum TESCO Letňany – 3. etapa

Strategická poloha a komerční úspěch stávajícího obchodního centra Tesco
na severovýchodním okraji Prahy, které se díky snadné dostupnosti a široké spádové oblasti stalo vyhledávaným cílem jak pro návštěvníky vyhledávající nákupní aktivity, tak i zábavu a využití volného času, vedly investora k dalšímu rozšíření společensko – nákupního komplexu. Objekt je situován na území městské části Letňany, má celkové půdorysné rozměry cca 146 x 110m, je třípodlažní a navazuje provozně i konstrukčně na druhou etapu výstavby. Podzemní podlaží je využito jako parkovací plocha s 368 stáními pro osobní vozidla. Dvoupodlažní obchodní pasáž obsahuje galerii pronájemních obchodních jednotek a větších obchodních skupin a kapacitně představuje cca 15 000 m2 prodejních ploch. Ze stavebního hlediska byla požadována volná dispozice s minimalizací vertikálních konstrukcí, vodorovné konstrukce jsou velkorozponové, nepravidelných půdorysných rozměrů s velkým množstvím otvorů. Celkový charakter objektu silně určený architektonickými požadavky ovlivnil volbu nosné konstrukce ve smyslu kombinované prefabrikované a monolitické konstrukce s výraznými prvky z konstrukční oceli. Statické schéma bylo navíc komplikováno faktem, že hlavní provozní osy objektu, představující páteř půdorysně eliptické obchodní galerie, nejsou souhlasně orientovány s modulovými osami nosného systému.

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]