Víceúčelová hala v Liberci

V rámci rekonstrukce a dostavby libereckého sportovního areálu byla postavena také moderní víceúčelová hala s kapacitou pro 7000 diváků, při využití hrací plochy s maximální kapacitou 8500 diváků. Její hmotové a architektonické řešení vychází z obsahu stavby s dominantou horizontálního prstence s ochozy obepínajícími hlediště, doplněného čtyřmi předsunutými tubusy v nárožích se schodišti a výtahy.

Základní čtyř až pětipodlažní skelet s hledištěm je železobetonový, prefabrikovaný. Komunikační předsunuté tubusy a suterénní stěny jsou monolitické. Konstrukce střechy nad oválným půdorysem s vnějšími rozměry 94,6/64,6 m je ocelová. Budova je založena na vrtaných pilotách. Jedná se o krytou víceúčelovou halu střední velikosti, která odpovídá regionálnímu významu Libereckého kraje.

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]