TERMINÁL SEVER 2 A SPOJOVACÍ OBJEKT LETIŠTĚ PRAHA – RUZYNĚ

Objekty Terminál Sever 2 a Spojovací objekt jsou součástí plánovaného rozšiřování Letiště Praha Ruzyně. Investorem je Česká správa letišť, s. p. Letiště Ruzyně. Autorem architektonického a stavebního řešení je firma Nikodem & Partner s. r. o. Konstrukce vícepodlažního skeletu je železobetonová prefabrikovaná, doplněná o lehké ocelové konstrukce střech halových částí a hlavní ocelová schodiště. Monolitické prvky konstrukce navrhované v tendrové dokumentaci byly plně nahrazené prefabrikací. To se ukázalo být prozíravé ve vztahu k požadovanému zkrácení doby výstavby a k neustálým změnám jejího postupu, zejména v důsledku kolizí se současně probíhajícím budováním velkokapacitních kolektorů.