Uplatnění prefabrikace ve výstavbě budov

Zavedením vysokopevnostních a vysokohodnotných betonů spolu s prudkým rozvojem výrobních technologií, zejména samozhutnitelného betonu, dosahuje betonová prefabrikace stále vyšších technických, kvalitativních a estetických parametrů. Na mezinárodním kongresu
„Meet the future of precast concrete“ pořádaným BIMB (Bureau International du Béton Manufacturé) roku 2005 v nizozemském Amsterdamu byl hodnocen vývoj betonové prefabrikace v prvních pěti letech třetího milénia. Panuje shoda, že v tomto období došlo k výraznému kvalitativnímu posunu a přesvědčení, že tento trend bude dále  pokračovat.
Ve svém příspěvku vycházím z poznatků získaných na zmíněném kongresu s návazností
na tendence a problémy výstavby prefabrikovaných konstrukcí pozemního stavitelství
na prahu třetího milénia v Česku. Uvedené ukázky realizovaných konstrukcí z tohoto období   pocházejí z vlastní návrhové činnosti a ilustrují současný stav prefabrikace u nás.

[smart-grid captions_color=“#60B54F“] [/smart-grid]