STATIKA Čížek s.r.o.

projekční kancelář statiky nosných konstrukcí pozemního stavitelství

 

"Architektura a konstrukce jsou dva neodlučitelné pojmy"Hlavní činnost projekční kanceláře STATIKA Čížek s.r.o. spočívá v navrhování betonových konstrukcí budov pozemního stavitelství, zejména průmyslových objektů, skladových areálů, obchodních středisek, polyfunkčních a administrativních budov, sportovních staveb a vícepodlažních parkingů. Dominantní postavení při navrhování zaujímají prefabrikované a monolitické konstrukce v čisté podobě nebo jako součást hybridních konstrukcí v kombinaci se zděnými, ocelovými či dřevěnými konstrukcemi. Konstrukce navrhujem včetně plošných nebo hlubinných základů.

Zajišťujeme:
• dokumentaci pro stavební povolení
• dokumentaci tendrovou nebo pro provedení stavby
• realizační a výrobní dokumentaci
• autorský dozor
• statické posudky
• konzultační činnost

Projekční skupinu tvoří osm pracovníků s jádrem je šestičlenného kolektivu hlavních projektantů z toho pět autorizovaných (viz obr. v kontaktech) včetně vedoucího skupiny s dlouholetou praxí v mnoha projekčních ústavech i výrobních a dodavatelských organizacích. Zárodek projekčního týmu vznikl na odboru vývoje Průmstavu, n. p., Pardubice, kde byl pod vedením Pavla Čížka vyvinut středněrozponový konstrukční systém PREMO. Jeho základní vlastností byla využitelnost obou výrobních technologií: prefabrikace a monolitu. Možnost výběru a volby základních konstrukčních prvků a jejich výhodného uspořádání umožnily návrh konstrukce odpovídající technickým, funkčním, ale i architektonickým požadavkům. Z ukázek několika realizovaných budov je zřejmé, že s použitím otevřeného konstrukčního systému bylo možné vytvářet různorodé architektonické kreace.
Systém PREMO se uplatnil při výstavbě budov v období let 1991 až 1996, kdy projekční skupina pracovala v dodavatelských organizacích Průmstav Chrudim a posléze Preming, a. s., Chrudim.
Z mnoha zajímavých realizací jsou to například:
• Privátní chirurgické centrum Sanus v Hradci Králové (stavba roku 1995)
• Central parking v Mariánských Lázních
• Administrativní budova Geovap v Pardubicích
• Ostacolor v Pardubicích• Tribuna dostihového závodiště v Pardubicích
• Ústav sociální péče ve Chvalčově pod Hostýnem
• Dům techniky a Agrobanka v Pardubicích
• Truck Centrum Pema pro Volvo ve Zdibech u Prahy
• Hasičský záchranný sbor v Jablonci nad Nisou.
V roce 1997 se projekční skupina stala součástí stavební firmy PREZIPP, s. r. o., Chrudim a postupně se rozšířila na devět členů.
Z množství realizovaných staveb v tomto období lze příkladně uvést:
• Baumax v Pardubicích, Chomutově, Mostě, Karlových Varech a Mladé Boleslavi
• Interspar v Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Hradci Králové a obchodně společenské centrum Park v Praze-Hostivaři
• Hypernova v Hradci Králové a Pardubicích
• Výrobní a skladový areál Eurinox – Italinox v Modleticích
• Logistické centrum Plus Praha
• Parking C na letišti v Praze–Ruzyni
• Skladový areál Willy Betz v Zákupech
• Panasonic MCCZ, Kayaba Manufactoring a Jtekt v Pardubicích, Futaba v Havlíčkově Brodě, Fuji Koyo a Koyo Seiko v Plzni, DMCZ a Toyota Tsusho Logistics v Liberci, TPCA car assembly plant project u Kolína – vše pro japonské investory
• Thyssen Ferex v Hrádku nad Nisou.

Roku 2003 vzniká firma A-Z PREZIP, a. s., Chrudim, kam přechází větší část projekční skupiny. V létě roku 2005 je založena projekční kancelář PBK Čížek, a. s. V tomto období vzniká mnoho  velkých staveb s ryze prefabrikovanými či hybridními konstrukcemi:
• Spojovací objekt a část terminálu Sever 2 pro letiště Praha–Ruzyně
• Tipsport Aréna – multifunkční hala v Liberci (stavba roku 2006)
• Kika v Čestlicích – první realizace v ČR a první realizace pro společnost Kika v prefabrikované verzi
• Outlet Tuchoměřice – o rozloze 300 x 200 m poprvé s použitím stropních panelů HCE 500
• Tesco Letňany s nadstandardní hybridní konstrukcí, ve spolupráci s projekční kanceláří Recoc, s. r. o.
• Olympia Plzeň v kombinaci prefabrikované betonové konstrukce ve spodní a ocelové konstrukce ve vrchní části
• Letoplast Letovice
• Soubor šestnácti nájemních hal v areálu Škoda Plzeň
• Zentiva – výškový sklad s přístavkem v Praze
• Dostavba areálu firmy Kiekert CS, s. r. o., v Přelouči
• Fehrer Liberec
• Nisacenter Liberec ve spolupráci se Sial, s. r. o., Liberec
• Foxconn v Kutné Hoře – servisní budova
• Multifunkční a tréninková hala v Karlových Varech.

V červnu roku 2008 se část projekčního týmu rozhodla od 1.srpna 2008 založit vlastní projekční kancelář STATIKA Čížek s.r.o. se sídlem v Pardubicích. Účast na tvorbě projektů nosných konstrukcí od konceptních návrhů až po vypracování realizační a výrobní dokumentace, ve spolupráci s architektonickými ateliéry a posléze dodavatelskými organizacemi, bylo základním motivem vzniku kanceláře. Takto uskutečňovaná komplexní a zodpovědná aktivní spolupráce vede ke kvalitnímu provedení stavebního díla a plnému uspokojení jeho uživatelů.
Z projektovaných a realizovaných staveb lze uvést:
• MATADOR montážní a logistická hala Liberec
• Patrové garáže Poděbrady - Žižkov
• ELMARCO Liberec - SO 03 laboratoř
• ELEKTRAM Hradec Králové
• SCONTO - obchodní centrum NISA Jih Liberec
• Administrativní budova KP VZP ČR v Jihlavě
• Nákupní galerie a centrum Beroun
• Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
• Domov pro seniory Velké Meziříčí
• Obchodní centrum STOP SHOP Žatec

Přímý kontakt s dodavatelskými organizacemi s neocenitelnými zpětnými vazbami příznivě ovlivňuje proces a způsob hospodárního navrhování konstrukcí, jejich detailů a dílců. Při navrhování upřednostňujeme inženýrský přístup založený na dlouholetých pracovních zkušenostech s navrhováním prefabrikovaných či monolitických konstrukcí a na poznatcích získaných účastí při mnoha zatěžovacích zkouškách prefabrikovaných dílců a styků v obdobích vývoje konstrukčních soustav INTEGRO a PREMO. Při navrhování klademe důraz na komplexní funkčnost z uživatelského, konstrukčního a statického hlediska. Preferujeme střídmost a kvalitní design. Dbáme na vyváženost bezpečnosti a hospodárnosti návrhu konstrukce. U prefabrikace upřednostňujeme přesun pracnosti ze staveniště do výroben dílců v souladu s ekonomickými a enviromentálními požadavky na současnou výstavbu.
Problém, se kterým se neustále potýkáme při zpracovávání realizační a výrobní dokumentace, spočívá často v nedostatcích vstupních projektových podkladů. To je důvod, proč se v naší projekční praxi setkáváme s požadavkem dodavatelů na změnu konstrukčního systému či dokonce technologie výstavby. Příčin je více: rychlost výstavby, snižování ceny, výstavba v zimním období apod. Tyto úpravy nebo i celková změna konstrukce vznikají obvykle ve stádiu zahájení výstavby nebo v jejím těsném předstihu. To ovšem vede k nadstandardním pracovním a časovým nárokům při zpracování projektů. Jedinou, ale dostatečnou odměnou nám bývá spokojenost z dobře vykonaného díla a samozřejmě i spokojenost zákazníka.

V záhlaví je uvedeno motto, které je základem našeho pracovního úsilí. K jeho naplnění je nutná spoluúčast dvou partnerů: architekta a konstruktéra – statika. Opakovaně však bývá esteticky působivá konstrukce ukryta před zraky uživatelů často zbytečnou kapotáží, která stavbu jen prodražuje. A tak v mnoha případech se naším mottem stává „Konstrukce a architektura by měly být dva neodlučitelné pojmy“.